PORĘCZENIA MAJĄTKOWE - wykład
(z uwzględnieniem zabezpieczeń przewidzianych ROZPORZĄDZENIEM MPiPS z dnia 21 listopada 2005 )
(II edycja)
Program szkolenia

 • Istota poręczenia majątkowego
 • Weksel
  • definicja i jego funkcje
  • weksel własny
  • weksel trasowany
  • weksel In blanco i deklaracja wekslowa
  • niektóre mechanizmy prawa wekslowego (indos,aval)
  • dochodzenie praw z weksla
 • Czek
  • definicja i jego rodzaje
  • potwierdzenie czeku
 • Hipoteka - ogólne pojęcia
 • Poręczenie bankowe
  • akredytywa
  • gwarancja bankowa
 • Polisa ubezpieczeniowa
  • istota umowy ubezpieczenia
  • polisy życiowe i majątkowe
  • przykłady konkretnych ubezpieczeń
  • cesja z polisy
 • Papier wartościowy - ogólne pojęcia


Czas trwania szkolenia

3 dni

Termin i miejsce szkolenia

24-26 październik 2007r Zakopane
lub
14-16 listopad 2007r Sulejów      Pobierz kartę zgłoszeniową >>

Wartość szkolenia

1100,00 brutto PLN (koszt szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, noclegi i wyżywienie).

Przy zapisach grup zorganizowanych (minimum 3-osobowych) istnieje możliwość negocjacji ceny szkolenia!!!!


Osoba do kontaktu

Renata Ruta
Przemysław Szymański
tel. 042 630 36 07
e-mail: marketing@hrconseil.plPowered by Softsystems.pl - systemy informatyczne