FORMY ZATRUDNIENIA oraz UBEZPIECZENIA PRACOWNIKÓW
(II edycja)
Program szkolenia

  • akty prawne normujące formy zatrudnienia
  • prawo pracy jako akt normujący zatrudnienie
  • zatrudnienie pozakodeksowe
  • spółdzielnie socjalne
  • inne formy wykonywania pracy


Czas trwania szkolenia

3 dni

Termin i miejsce szkolenia

17-19 październik 2007r Zakopane
lub
7-9 listopad 2007r Sulejów      Pobierz kartę zgłoszeniową >>

Wartość szkolenia

1100,00 brutto PLN (koszt szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, noclegi i wyżywienie).

Przy zapisach grup zorganizowanych (minimum 3-osobowych) istnieje możliwość negocjacji ceny szkolenia!!!!


Osoba do kontaktu

Renata Ruta
Przemysław Szymański
tel. 042 630 36 07
e-mail: marketing@hrconseil.plPowered by Softsystems.pl - systemy informatyczne