KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE PSYCHOLOGICZNYCH PREDYSPOZYCJI DORADCY ZAWODOWEGO I POŚREDNIKA PRACY.

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla doradców zawodowych i pośredników pracy, zatrudnionych w jednostkach publicznych służb zatrudnienia. Pozwala na wzmocnienie już istniejących, bądź kształtowanie nowych zasobów psychologicznych. Uczestnicy szkolenia mają możliwość praktycznego zaznajomienia się z tematyką kreatywnego funkcjonowania na stanowisku pracy. Zyskują także niezbędną wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, psychologii społecznej oraz radzenia sobie ze stresem.Program szkolenia

 • Moduł I: Komunikacja interpersonalna jako podstawa pozytywnych relacji z klientami.
  • Komunikacja werbalna - zasady budowania czytelnych informacji . rola aktywnego słuchania;
  • Techniki formułowania trafnych pytań;
  • Komunikacja niewerbalna - uwrażliwienie na sekwencje zachowań;
  • Strefy dystansu psychologicznego i ich znaczenie;
  • Bariery w komunikacji i ich przezwyciężanie.
 • Moduł II: Kreatywne funkcjonowanie na stanowisku doradcy zawodowego i pośrednika pracy.
  • Twórcze podejście do problemów oraz ich konstruktywne wykorzystywanie;
  • Etapy procesu twórczego;
  • Bariery kreatywnego myślenia;
  • Odkrywanie zasobów własnej kreatywności.
 • Moduł III: "W poszukiwaniu straconego czasu" czyli efektywne zarządzanie czasem i organizacją pracy własnej.
  • Czy można zarządzać czasem? - zasady planowania czasu pracy
  • Zadania pilne i ważne - ustalanie właściwej hierarchii priorytetów
  • Analiza czynników utrudniających dotrzymywanie terminów - .pułapki czasowe.
  • Reguła PPP: Predyspozycje . Przyzwyczajenia . Preferencje
  • Reguły dotyczące realizacji i organizacji czasu pracy
  • Krótkoterminowe i długoterminowe plany działania oraz konsekwencja w ich realizacji
  • Znaczenie efektywnej komunikacji w osiąganiu celu
  • Skuteczne delegowanie zadań
  • Kontrola realizacji zadań i wyników prac


Czas trwania szkolenia

3 dni

Termin szkolenia

04 - 06.11.2009     Pobierz kartę zgłoszeniową >>


Ilość miejsc ograniczona!
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 27.10.2009


Miejsce szkolenia

Noclegi: Łódź, Hotel "Savoy", ul. Traugutta 6 Miejsce szkolenia: Łódź, sala szkoleniowa Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń

Wartość szkolenia

1250,00 brutto PLN (wartość szkolenia obejmuje koszt szkolenia, materiałów szkoleniowych, zakwaterowania oraz wyżywienia).

Przy zapisach grup zorganizowanych (minimum 3-osobowych) istnieje możliwość negocjacji ceny szkolenia!!!!


Zajęcia prowadzone są przez dwóch trenerów

Sylwia Durmaj - psycholog, doradca zawodowy;
Ewa Berska - pedagogPowered by Softsystems.pl - systemy informatyczne