BADANIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH I OSOBOWOŚCIOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH - BILANS KOMPETENCJI

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla doradców zawodowych i pracowników publicznych służb zatrudnienia. Pozwala zdobyć wiedzę niezbędną w codziennej pracy z osobami bezrobotnymi z zakresu nowoczesnych metod oceny potencjału zawodowego i osobowościowego. Pozwala na dokładniejsze dopasowanie osoby poszukującej pracy do ofert pracy. Kształtuje także umiejętność posługiwania się metodą obserwacji.Program szkolenia

 • Moduł I: Jak zdiagnozować predyspozycje zawodowe i osobowościowe kandydatów?
  • różnice między predyspozycjami a umiejętnościami i kompetencjami zawodowymi
  • zasady tworzenia i przeprowadzania badania predyspozycji
 • Moduł II: Narzędzia i metody
  • kwestionariusz samooceny
  • testy psychologiczne
  • ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje
 • Moduł III: Kwestionariusz samooceny kandydata
  • podstawowe elementy kwestionariusza
  • praktyczne opracowanie kwestionariusza samooceny
 • Moduł IV: Zasady doboru testów
  • testy badające predyspozycje zawodowe
  • testy badające predyspozycje interpersonalne
  • testy badające funkcjonowanie intelektualne
  • pozostałe testy
 • Moduł V: Ćwiczenia i symulacje
  • zasady doboru ćwiczeń oraz symulacji ze względu na badane cechy
  • metoda obserwacji jako sposób pozyskiwania informacji o kandydacie - zasady przeprowadzania obserwacji oraz sporządzania notatek
 • Moduł VI: Tworzenie profilu predyspozycji zawodowych kandydata
  • analiza słabych i mocnych stron
  • określenie ścieżek rozwoju zawodowego, bądź możliwości przekwalifikowania się kandydata


Czas trwania szkolenia

3 dni

Terminy szkolenia

 • 03 - 05.02.2010 Łódź
Pobierz kartę zgłoszeniową >>

Ilość miejsc ograniczona !!!
O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.


Miejsce szkolenia

 • Łódź, Hotel "Savoy", ul. Traugutta 6

 • Wartość szkolenia

  1310,00 brutto PLN (wartość szkolenia obejmuje koszt szkolenia, materiałów szkoleniowych, zakwaterowania oraz wyżywienia).

  Zajęcia prowadzone są przez dwóch trenerów

  Sylwia Durmaj-Krawczyk - psycholog, doradca zawodowy;
  Ewa Berska - pedagog, doradca zawodowy  Powered by Softsystems.pl - systemy informatyczne