SZKOLENIA
  AKTUALNA OFERTA SZKOLENIOWA !

Skuteczne szkolenie powinno przekazywać wiedzę, uczyć sposobów jej wykorzystania oraz kształtować postawy uczestników.
Nasi trenerzy dokonują szczegółowej analizy potrzeb firmy w zakresie szkoleń, aby móc trafnie określić cele, jakie Klient chce osiągnąć oraz wybrać skuteczne metody pozwalające je zrealizować.
Opracowując projekt szkoleniowy, opieramy się na zasadach pedagogiki ludzi dorosłych, interaktywnych metodach nauczania oraz filozofii podnoszenia kompetencji zawodowych.


Proponujemy następujące szkolenia:
 • UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
  • Efektywne kierowanie zespołem
  • Coaching
  • Motywowanie pracowników
  • Zarządzanie zmianą
  • Efektywne rozwiązywanie konfliktów
  • Trening umiejętności przywódczych
  • Profesjonalny negocjator
  • Pod presją terminów - skuteczne zarządzanie czasem
 • SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
  • Menedżer personalny w procesie integracji europejskiej
  • Specjalista ds. analizy rynku szkoleniowego i wdrażania unijnych programów szkoleniowych
  • W jaki sposób pozyskiwać najlepszych? - techniki rekrutacji i selekcji
  • Metody wartościowania pracy
  • Metody opisu stanowisk pracy
  • Jak oceniać? - system ocen okresowych pracowników
 • KOMPETENCJE ZAWODOWE
  • Asystentka szefa
  • Asystent specjalisty ds. Kadr w aspekcie integracji z Unią Europejską
  • Sztuka efektywnej sprzedaży
  • Zachowania konsumenckie
  • Profesjonalna obsługa klienta
  • Budowanie długotrwałych relacji z klientami
 • KOMPETENCJE OSOBISTE
  • Jak radzić sobie ze stresem?
  • Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym?
  • Sztuka komunikowania się
  • Warsztaty zachowań asertywnych
  • Autoprezentacja
  • Kreatywność w praktyce
  • Trening interpersonalny
 • SZKOLENIA OUTDOOR
 
AKTUALNA OFERTA SZKOLENIOWA:

>>
 
>>
 
>>
 
>>
 
>>
 

Powered by Softsystems.pl - systemy informatyczne