OPIS STANOWISK PRACY


Opis stanowiska pracy jest jednym z podstawowych dokumentów organizacyjnych. Stanowi zbiór informacji o celu istnienia stanowiska, jego powiązaniach wewnątrz organizacji, treści wykonywanej pracy, wymaganiach stawianych pracownikom oraz niezbędnych kompetencjach.

System opisu stanowisk jest podstawą do wszelkich prac związanych z takimi działaniami, jak:
 • prowadzenie spójnej polityki personalnej w firmie,
 • tworzenie lub modyfikacja systemów wynagrodzeń,
 • kształtowanie systemu ocen okresowych pracowników,
 • opracowywanie polityki szkoleniowej,
 • definiowanie ścieżek rozwoju pracowników,
 • planowanie zatrudnienia,
 • diagnozowanie potencjału zawodowego i poziomu kompetencji pracowników.

Zakres prac proponowanych przez HR Conseil obejmuje:
 • analizę misji, celów oraz podstawowych dokumentów organizacyjnych,
 • wybór metody opisu stanowisk, pod kątem specyfiki działalności organizacji,
 • wybór i opracowanie kryteriów opisu,
 • opracowanie narzędzi opisu stanowisk,
 • szkolenie osób dokonujących opisu stanowisk pracy,
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników, o celach, etapach prac
 • oraz możliwościach wykorzystania opisów stanowisk
 • koordynację prac związanych z realizacją i wdrażaniem projektu opisu stanowisk pracy.

Prawidłowo opracowane opisy stanowisk stanowią bazę do tworzenia lub modyfikacji procedur rekrutacji, systemu ocen pracowniczych, zarządzania szkoleniami czy systemu motywowania. Ponadto należy pamiętać o ważnym aspekcie psychologicznym - pracownik w wyższym stopniu identyfikuje się z firmą, jeżeli wie, czego się od niego oczekuje, z racji zajmowanego stanowiska.


Powered by Softsystems.pl - systemy informatyczne