KSZTAŁTOWANIE KLIMATU ORGANIZACYJNEGO - BADANIE OPINII I NASTROJÓW PRACOWNIKÓW


Badanie opinii i nastrojów pracowników daje możliwość poznania ich poglądów na temat różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, ujawnienia źródeł satysfakcji pracowniczej i obszarów niezadowolenia. Wyniki badania stanowią dla kadry zarządzającej, podstawę do planowania i podejmowania działań usprawniających funkcjonowanie organizacji.
Poprzez prowadzenie badania satysfakcji, firma pozytywnie oddziaływuje na motywację pracowników, prowadząc do wzrostu zadowolenia z wykonywanej pracy, wzrostu integracji i lojalności wobec przedsiębiorstwa, a co za tym idzie - większej efektywności.
Prowadzone przez HR Conseil badania obejmują następujące etapy prac:
 • Identyfikacja potrzeb klienta oraz sprecyzowanie celu badań
 • Opracowanie programu oraz koncepcji badań:
  • ustalenie szczegółowego zakresu badań,
  • wybranie sposobów zbierania poszukiwanych informacji,
  • opracowanie harmonogramu prac,
  • przygotowanie narzędzi badawczych.
 • Przeprowadzenie badania opinii i nastrojów pracowników
 • Opracowanie wyników oraz ich interpretacja
 • Zaplanowanie działań korygujących oraz wdrażanie zmian

Dajmy pracownikom poczucie osobistego wkładu w sukces firmy!


Powered by Softsystems.pl - systemy informatyczne