REKRUTACJA I SELEKCJA KADR
Poszukujesz pracy? Poszukujesz pracownika?

Świadomy pracodawca wie, że siła jego przedsiębiorstwa, zdolność do rozwoju oraz utrzymania przewagi konkurencyjnej tkwi w ludziach. Od kwalifikacji i lojalności pracowników zależy pozycja i sukces organizacji.
Dokonanie właściwego wyboru pracownika jest poprzedzone czasochłonną procedurą, wymagającą wiedzy, intuicji, odpowiedzialności i doświadczenia. Dlatego warto zlecić przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego specjalistom, którzy starannie ocenią kandydatów pod kątem ich przydatności do pracy na określonym stanowisku.
HR Conseil świadczy profesjonalne usługi rekrutacji i selekcji kadr. Proces wyboru kandydatów obejmuje kilka etapów, co zapewnia najlepszą jakość oceny kompetencji i cech osobowości kandydatów:
 • Wstępny etap prac:
  • analiza opisu stanowiska,
  • opracowanie profilu idealnego kandydata,
  • określenie poziomu wymagań dotyczących doświadczenia i kompetencji zawodowych przyszłego pracownika,
  • określenie źródeł pozyskiwania kandydatów,
  • określenie terminów realizacji.
 • Procedury rekrutacji:
  • wyszukiwanie kandydatów: w Banku Danych, za pomocą ogłoszenia prasowego, w oparciu o executive search,
  • analiza aplikacji kandydatów.
 • Selekcja kandydatów:
  • wstępne rozmowy kwalifikacyjne w oparciu o ustrukturalizowany kwestionariusz wywiadu,
  • sesja testów psychologicznych diagnozujących: funkcjonowanie intelektualne, funkcjonowanie osobowościowe, funkcjonowanie zawodowe;
  • sesja symulacji i ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych,
  • sesja testów wiedzy i testów językowych zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy,
  • określenie rzeczywistych kwalifikacji kandydata w oparciu o opinię specjalistów z danej dziedziny,
  • sprawdzanie referencji - na życzenie klienta.
 • Prezentacja kandydatów:
  • omówienie profili osobowościowych i zawodowych najlepszych kandydatów,
  • przedstawienie wybranych kandydatów zleceniodawcy.Powered by Softsystems.pl - systemy informatyczne