DIAGNOZOWANIE POTENCJAŁU I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW


Zarządzanie zasobami ludzkimi, to zarządzanie predyspozycjami i kompetencjami pracowników, ich wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami oraz wrodzonymi zdolnościami. Aby móc w pełni wykorzystać ten potencjał, pracodawca musi wiedzieć, jakie możliwości tkwią w jego pracownikach, aby jak najlepiej wpisać je w strategię rozwoju organizacji.
 • Diagnoza potencjału pracowników:
  • daje wiarygodne i obiektywne informacje o kompetencjach zawodowych ocenianych osób,
  • umożliwia ocenę tzw. miękkich kompetencji, które decydują o umiejętności pracy w zespole,
  • umożliwia praktyczne sprawdzenie deklarowanych umiejętności,
  • dla kadry kierowniczej jest źródłem cennych informacji o pracownikach.
  • Możliwości wykorzystania wyników diagnozowania potencjału zawodowego pracowników:
  • opracowanie planu szkoleń podnoszących kompetencje pracowników,
  • przygotowanie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego,
  • stworzenie banku kadry rezerwowej spośród osób o najwyższym potencjale zawodowym i rozwojowym,
  • opracowanie skutecznego systemu motywacyjnego.Powered by Softsystems.pl - systemy informatyczne