OUTPLACEMENT - CZYLI ZWOLNIENIA MONITOROWANE


Głównym celem proponowanych przez nas działań jest minimalizacja negatywnych skutków społecznych, wynikających ze zwolnień grupowych. Program zwolnień monitorowanych pełni także ważną rolę przy wzmacnianiu pozytywnego wizerunku firmy wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
Outplacement obejmuje doradztwo zawodowe, szkolenia, warsztaty psychologiczne oraz aktywną pomoc w penetrowaniu rynku pracy, w poszukiwaniu zatrudnienia. Nadrzędnym celem jest zapewnienie wsparcia zwalnianym pracownikom, którzy muszą odnaleźć się w nowej sytuacji życiowej, a negatywne emocje przekształcić w różne formy aktywności, skierowanej na znalezienie optymalnego wyjścia z sytuacji utraty pracy.
Proponowany przez nas program ma budowę modułową, dzięki czemu możemy wesprzeć Państwa na każdym etapie realizacji procesu outplacementu, elastycznie dostosowując naszą ofertę pod kątem specyfiki grupy zwalnianych pracowników, realiów organizacji oraz lokalnego rynku pracy. Program obejmuje zarówno outplacement indywidualny, jak i grupowy.

Zakres prac:
 • PROGRAM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
  • pomoc w emocjonalnej akceptacji faktu bycia osobą bezrobotną;
  • wsparcie w sytuacji stresogennej;
  • psychologiczne aspekty osiągania sukcesu;
  • budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby
 • REORIENTACJA ZAWODOWA
  • diagnoza potencjału zawodowego oraz rozwojowego;
  • diagnoza kompetencji zawodowych;
  • organizacja szkoleń dających szansę przekwalifikowania się;
  • projektowanie indywidualnej ścieżki zawodowej.
 • CENTRUM DORADCZE
  • pomoc w zakresie redagowania CV oraz listu motywacyjnego;
  • zasady autoprezentacji podczas rozmowy rekrutacyjnej;
  • analiza lokalnego rynku pracy;
  • pomoc w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej poprzez doradztwo w zakresie opracowania biznes-planu, przekazanie kontaktów z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość, pomoc prawną w zakresie prawa pracy, prawa handlowego i przepisów regulujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.Powered by Softsystems.pl - systemy informatyczne